زنهارابایدزیاد دوست داشت

0
150
زنهارابایدزیاد دوست داشت
زنهارابایدزیاد دوست داشت

زنهارابایدزیاد دوست داشت
بایداحساسِ منحصربفردبودن به آنهاداد
بایدشبیه معجزه به زنهانگاه کرد
زنی که بداندبودنش،مردی رابه وَجد می آورد،هرگزپیرنخواهدشد
هرگز!

نرگس_صرافیان_طوفان

💄👗☺️

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید