ازمن انتظارداری در بزرگسالی برای خودم تصمیم بگیرم، مستقل باشم و پای انتخاب‌هایم بایستم،

0
31
ازمن انتظارداری در بزرگسالی برای خودم تصمیم بگیرم، مستقل باشم و پای انتخاب‌هایم بایستم،
ازمن انتظارداری در بزرگسالی برای خودم تصمیم بگیرم، مستقل باشم و پای انتخاب‌هایم بایستم،

ازمن انتظارداری در بزرگسالی برای خودم تصمیم بگیرم، مستقل باشم و پای انتخاب‌هایم بایستم،
اما در کودکی مرا مطیع،
تسلیم و منعطف می‌خواهی.

فکر کنم باید در موردش حرف بزنیم!

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید