نژاد انسان تا کنون تمام اشتباهات و حماقت های خودش را مرتکب شده است.

0
35
نژاد انسان تا کنون تمام اشتباهات و حماقت های خودش را مرتکب شده است.
نژاد انسان تا کنون تمام اشتباهات و حماقت های خودش را مرتکب شده است.

نژاد انسان تا کنون تمام اشتباهات و حماقت های خودش را مرتکب شده است.
و الآن فقط در حال تکرار کردن همه آنهاست.
🎬 Andrei Rublev (1966)
🎈 | #دیالوگ

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید