شاد کردن قلبی با یک عمل

0
22
شاد کردن قلبی با یک عمل
شاد کردن قلبی با یک عمل

شاد کردن قلبی با یک عمل
بهتر از هزاران سر است
که به نیایش خم شده باشد…!

#گاندی

❣✨❣

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید