اگر قصد جلوگیری با قرص دارید با تجویز پزشک از قرص

0
21
اگر قصد جلوگیری با قرص دارید با تجویز پزشک از قرص
اگر قصد جلوگیری با قرص دارید با تجویز پزشک از قرص

اگر قصد جلوگیری با قرص دارید با تجویز پزشک از قرص LDاستفاده نمایید.استفادهاز قرص اورژانس بیش از یک بار در ماه توصیه نمیشود

👩‍⚕

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید