🐕🔮 فال قهوه 🔮 🐕

0
17

🐕🔮 فال قهوه 🔮 🐕

📆تاریخ : دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

☕️#فروردین :🐾 قلم : رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

☕️#اردیبهشت :🐾لامپ : به سوی روشنی و خوشبحتی گام برمیدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

☕️#خرداد :🐾زنبور : رفع نگرانی – بزودژ نگرانی و دلهره از سر راه ظما برداشته خواهد شد.

☕️#تیر :🐾قوری : خادم و خدمتگذار – برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید – حادثه ای شگفت آور – زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت.

☕️#مرداد :🐾حلقه هایب که نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

☕️#شهریور :🐾ساعت : نشان قلب است, معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

☕️#مهر :🐾بینی : قدرت تشخیص _ حس فعال.

☕️#آبان :🐾پاکت : دریافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

☕️#آذر :🐾فنجان : در اثر کار و کوشش, نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

☕️#دی :🐾صندلی : محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار _ ریاست.

☕️#بهمن :🐾بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی.

☕️#اسفند :🐾سگ : دوستانی مهربان و وفادار – دریافت خبری خوب.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید