جهان بدون دلبستگی جهنمی بی مرز است، تهران، پاریس ی

0
75
جهان بدون دلبستگی جهنمی بی مرز است، تهران، پاریس ی
جهان بدون دلبستگی جهنمی بی مرز است، تهران، پاریس ی

جهان بدون دلبستگی جهنمی بی مرز است، تهران، پاریس یا هر خراب شده دیگری، باهم چه فرقی دارند وقتی آن سوی خیابان کسی منتظرت نباشد..

#پویا_جمشیدی

❄️

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید