زهرا شدی که نام علی را عَـلَم کنی

0
86
زهرا شدی که نام علی را عَـلَم کنی
زهرا شدی که نام علی را عَـلَم کنی

زهرا شدی که نام علی را عَـلَم کنی
پنهان شدی که هر دو جهان

❄️

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید