سلولهای بدن شما به هرچیزی که ذهنتان بگوید عکس العم

0
171
سلولهای بدن شما به هرچیزی که ذهنتان بگوید عکس العم
سلولهای بدن شما به هرچیزی که ذهنتان بگوید عکس العم

سلولهای بدن شما به هرچیزی که ذهنتان بگوید عکس العمل نشان می دهد. افکار منفی سیستم ایمنی بدنتان را ضعیف میکند.

گر گل است اندیشه
تو گلشنی

به خوبیها فکر کن و خودتو آزار نده. اول هفته ت پربرکت❤️

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید