بی خیال تمام دلواپسی هایمان

0
15
بی خیال تمام دلواپسی هایمان
بی خیال تمام دلواپسی هایمان

بی خیال تمام دلواپسی هایمان
به موسیقی دلنواز گوش کن
فنجانت را سر بکش
و بگذار آنقدر حالمان خوب باشد که
یادمان برود امروز چند شنبه است

صبح بخیر

@hamsaran_beheshty❤️💋💑

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید