اواخر سال است

0
7
اواخر سال است
اواخر سال است

اواخر سال است
و دارد بهارمی آید
تا همه چیز را تازه کند
سال، ماه، روزها،
هوا و طبیعت را…

فقط یک چیز
کهنه می شود که به
همه ی آن تاز‌گیها می ‌ارزد
و آن، دوستی های شماست

دوستی هاتون مداوم
دلخوشی‌هاتون افزون
دلاتون از غم وغصه خالی
و جمع خانوادتون
پراز دلگرمی باشه .
آمین❤️

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید