برای دشمنانتان برکت بطلبید تا قدرت آسیب رسانی را از آنها بگیرید

0
66
برای دشمنانتان برکت بطلبید تا قدرت آسیب رسانی را از آنها بگیرید
برای دشمنانتان برکت بطلبید تا قدرت آسیب رسانی را از آنها بگیرید

برای دشمنانتان برکت بطلبید تا قدرت آسیب رسانی را از آنها بگیرید
قدرتی که در خیر خواهیتان نهفته است هر چه مانع را از سر راهتان میروبد وخواسته ی دلتان را به شما میدهد.❤️

فلورانس اسکاول شین

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید