جیمز گان برای کارگردانی قسمت سوم «نگهبانان کهکشان» برگشت!

0
24
جیمز گان برای کارگردانی قسمت سوم «نگهبانان کهکشان» برگشت!
جیمز گان برای کارگردانی قسمت سوم «نگهبانان کهکشان» برگشت!

جیمز گان برای کارگردانی قسمت سوم «نگهبانان کهکشان» برگشت!

تابستان امسال دیزنی جیمز گان را به خاطر تعدادی از توییت های قدیمی وی که محتوای نامناسبی داشتند اخراج کرد و از آن موقع مراحل پیش تولید فیلم متوقف شده بود.

©️ | #اخبار

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید