آخرین شنبه ی سال هم رسید

0
73
آخرین شنبه ی سال هم رسید
آخرین شنبه ی سال هم رسید

آخرین شنبه ی سال هم رسید
ای کاش
هرچه دوری و
بیقراریست
به آخر برسد
وسال جدید را باعشق
وامید نفس بکشیم
خدایادراین روزهای
پایانی سال
تقدیردوستانم را بدون ناخوشی و پر از برکت و آرامش
رقم بزن❤️

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید