🔺آخر سال است

0
7
🔺آخر سال است
🔺آخر سال است

🔺آخر سال است
و دارد بهار می آید
تا همه چیز را تازه کند
سال، ماه، روزها،
هوا و طبیعت را…

🔹فقط یک چیز
کهنه می شود که به
همه ی آن تاز‌گی‌ها می ‌ارزد
و آن، دوستی های شماست

🔸دوستی هاتون مداوم
دلخوشی‌هاتون افزون
دلاتون از غم و غصه خالی
و جمع خانوادتون
پر از دلگرمی باشه❣️

🔻آمین🙏

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید