💎✍

0
7
💎✍
💎✍

💎✍
علت اینکه رود راه خود را در دل صخره ها می شکافد قدرت نیست،
بلکه پافشاری و مداومت آن است
در کار خود مداومت داشته باشید و با اولین ناکامی مایوس نشوید!

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید