میتوانم و نمیتوانم تنها در یک

0
9
میتوانم و نمیتوانم تنها در یک
میتوانم و نمیتوانم تنها در یک

میتوانم و نمیتوانم تنها در یک
حرف “ن” تفاوت دارند…
اما همین یک حرف
مسیر زندگی تورا تغییر خواهد داد.

صبحتون بخیر❤️

☑️

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید