💫🌟💫

0
9
💫🌟💫
💫🌟💫

💫🌟💫

✨هیچ شبـی، پایان زندگی نیست
✨از و برای هر شـب دوبارہ♡
✨خورشید طلوع می‌ ڪند
✨و بشارت صبحی دیگر می ‌دهد♡
✨این یعنی امید هرگز نمی ‌میـرد

🖤 شبتـان غـرق در آرامـش 🖤

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید