🍇🌼 نیمه دوم فال روزانه حافظ 🌼🍇

0
15

🍇🌼 نیمه دوم فال روزانه حافظ 🌼🍇

🐶🔅فال حافظ امروز #مهرماهی ها🔅🐶

🔮شعر:
🌸جز آستان توام در جهان پناهی نیست
🍃سر مرا بجز این در حواله گاهی نیست
🌸عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم
🍃که تیغ ما بجز از ناله‌ای و آهی نیست

🔮تعبیر:
🔸از شر شیطان به خدا پناه ببر، جز خدا کسی با تو نیست. فعلا جور و ستم بر روی سرت سایه انداخته و با گوشه نشینی و آه کشیدن کار درست نمی شود. در راهی که قدم می گذاری کسی حمایتت نمی کند. با آرزوی مرگکردن هم کاری از پیش نمی بری. نه خود را آزار بده و نه دیگران را. پایان شب سیه سپید است. انشاالله.

🐶🔅فال حافظ امروز #آبانی ها🔅🐶
‌‏
🔮شعر:
🌸دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
🍃چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
🌸آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
🍃آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

🔮تعبیر:
🔸با کوچکترین اتفاقی فکر می کنید دنیا به آخر رسیده و بسیار غصه می خورید. خداوند هر چه که برای شما تقدیر کرده همان رقم خواهد خورد. خودتان به فکر چاره باشید و از یار قدیم خودتان کمک بخواهید در نهایت این خواست خدا بوده است.

🐶🔅فال حافظ امروز #آذرماهی ها🔅🐶
‌‏
🔮شعر:
🌸عاشق روی جوانی خوش نوخاسته‌ام
🍃و از خدا دولت این غم به دعا خواسته‌ام
🌸عاشق و رند و نظربازم و می‌گویم فاش
🍃تا بدانی که به چندین هنر آراسته‌ام

🔮تعبیر:
🔸برای رسیدن به دولت و مقام و ثروت کاری که انجام داده اید دعا کردن است وای خداوند می گوید از تو حرکت از من برکت. هنرهای بسیای دارید که فقط آنها را برای خودتان حفظ کرده اید پس همت کنیدتا وقت تلف شده را جبران کنید. غم دلتان از بین می رود.

🐶🔅فال حافظ امروز #دىماهی ها🔅🐶

🔮شعر:
🌸نماز شام غریبان چو گریه آغازم
🍃به مویه‌های غریبانه قصه پردازم
🌸به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار
🍃که از جهان ره و رسم سفر براندازم

🔮تعبیر:
🔸با گریه و زاری کردن و تنهایی دست به کار شدن کاری از پیش نخواهی برد. خداوند کمکت می کند به عقل پیران اعتماد کن. خودت نیز همتی کن تا هرچه زودتر به نیتت برسی به هر کس خوبی کردی نتیجه ی بد دیدی. به خدا توکل کن صبح امید نزدیک است.

🐶🔅فال حافظ امروز #بهمن ماهی ها🔅🐶

🔮شعر:
🌸ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم
🍃همراز عشق و همنفس جام باده‌ایم
🌸بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند
🍃تا کار خود ز ابروی جانان گشاده‌ایم

🔮تعبیر:
🔸دل به دریا زده اید و از افشای رازتان هراسی ندارید. دیگر خسته شده اید و می خواهید همه کارها را یکسره کنید. تنها خودتان هستید که می توانید به اهدافتان برسید. برای کاری که انجام می دهید دلیل و مدرک دارید. حق کسی را هم پایمال نمی کنید. یکرنگ باشید تا مانعی سر راهتان سبز نشود و زودتر به حاجات خودتان برسید.

🐶🔅فال حافظ امروز #اسفندماهی ها🔅🐶

🔮شعر:
🌸کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
🍃یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
🌸از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار
🍃صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

🔮تعبیر:
🔸تا زمانی که غمگین و ناراحت باشی، نی توانی تصمیم درست بگیری. با طعنه ی حسودان میدان را خالی نکن به روی خودت نیاور و خودت را مترل کن. از خداوند کمک بخواه. فعلا” اوضاع همین است باید بسازی ولی دست بدخواهان رو می شود و تو دوباره نامت بر سر زبان ها افتد و روزگارت از گذشته بهتر می شود.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید