بزرگترین سنگ کلیه خارج شده از بدن انسان متعلق به ج

0
18
بزرگترین سنگ کلیه خارج شده از بدن انسان متعلق به ج
بزرگترین سنگ کلیه خارج شده از بدن انسان متعلق به ج

بزرگترین سنگ کلیه خارج شده از بدن انسان متعلق به جوان هندی به نام ویلاس گوگه می باشد، پزشکان سنگی به بزرگی دو توپ تنیس از کلیه این مرد خارج کردند!

#
👩‍⚕

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید