امروز هر چقدر بخندى و هر چقدر عاشق باشى

0
9
امروز هر چقدر بخندى و هر چقدر عاشق باشى
امروز هر چقدر بخندى و هر چقدر عاشق باشى

امروز هر چقدر بخندى و هر چقدر عاشق باشى
از محبت دنیا کم نمیشه پس بخند و عاشق باش
امروز هر چقدر دلهارا شاد کنى
کسى به تو خرده نمیگیره
پس شادى بخش باش

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید