کودکی که خیلی سخت گیرانه تربیت می شود، فردی که در

0
10
کودکی که خیلی سخت گیرانه تربیت می شود، فردی که در
کودکی که خیلی سخت گیرانه تربیت می شود، فردی که در

کودکی که خیلی سخت گیرانه تربیت می شود، فردی که در کودکی از سوی والدین محبت نبیند و در تربیت او سخت بگیرند، در بزرگسالی یک انسان خشک، سرد و بی عاطفه می شود

👇

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید