به راستی زن بودن کار مشکلی است

0
41
به راستی زن بودن کار مشکلی است
به راستی زن بودن کار مشکلی است

به راستی زن بودن کار مشکلی است
مجبوری مانند یک کدبانو رفتار کنی،
همانند یک مرد کار کنی،
شبیه یک دختر جوان به نظر برسی و
مثل یک سالمند فکر کنی…
👤#سیمین_دانشور

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید