🐕🔮 فال قهوه 🔮 🐕

0
8

🐕🔮 فال قهوه 🔮 🐕

📆تاریخ : شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۷

☕️#فروردین :🐾درخت : فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی _ شانس در بخت آزمایی.

☕️#اردیبهشت :🐾انسان در حا سجده : شکرانه اجابت دعا _ دعا برای برآورده شدن حاجتی.

☕️#خرداد :🐾تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و به دشمنان غالب می شوید.

☕️#تیر :🐾گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.

☕️#مرداد :🐾بادبزن : دعوا از سر حسادت _ اختلاف همسایگی.

☕️#شهریور :🐾سگ : دوستانی مهربان و وفادار – دریافت خبری خوب.

☕️#مهر :🐾دست : دوستژ و مهربانی, آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت.

☕️#آبان :🐾شلوار : آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

☕️#آذر :🐾زنبور عسل : مال و نعمت – خیر و برکت – ارث و میراث از راه صحیح.

☕️#دی :🐾کتاب : گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفاداز و دانشمند هرگز او را ترک نکنید. – تحصیل _ تفکر.

☕️#بهمن :🐾انار : اگر مرد مجرد هستید, صاحب زنی خوش سیما خواهید شد, در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

☕️#اسفند :🐾زنبور : شخص مزاحم – از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید