🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

0
16

🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاریخ : شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۷

💫#فروردین :🌿رها کردن وابستگی های عاطفی🌿

💫#اردیبهشت :🌿ترس از مسئله ای که اصلا وجود ندارد🌿

💫#خرداد :🌿آغاز دوره ای جدید🌿

💫#تیر :🌿برداشت نادرست از یک حرف یا اتفاق🌿

💫#مرداد :🌿قدرت آن را دارید که با کسانی که در زندگیتان دخالت می کنند رایتان تصمیم می گیرند مبارزه کنید🌿

💫#شهریور:🌿ناامیدی در عشق🌿

💫#مهر :🌿ناراحتی از مطابقت با شرایطی که آن را دوست ندارید🌿

💫#آبان:🌿مدیریت و قدرت . نتیجه زحماتتان نزدیگ است🌿

💫#آذر:🌿تغییرات وفقیت آمیز در مسیر زندگی🌿

💫#دی :🌿مجبورید نظر عده ا را جلب کنید🌿

💫#بهمن:🌿چرخش غیر منتظره اقبال در جهت مثبت🌿

💫#اسفند: 🌿به استقلال رسیدن در تصمیم گیری و زندگی (منظور ازدواج نیست)🌿

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید