🔻حالمان بهتر خواهد شد اگر دست برداریم از فردی که لیاقت محبت ندارد

0
1220
🔻حالمان بهتر خواهد شد اگر دست برداریم از فردی که لیاقت محبت ندارد
🔻حالمان بهتر خواهد شد اگر دست برداریم از فردی که لیاقت محبت ندارد

🔻حالمان بهتر خواهد شد اگر دست برداریم از فردی که لیاقت محبت ندارد
دشمنی که ارزش جنگیدن ندارد
حقی که ارزش گرفتن ندارد
و فکری که ارزش اندیشیدن ندارد.

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید