⚛درمانهای_فراموشی :

0
13
⚛درمانهای_فراموشی :
⚛درمانهای_فراموشی :

⚛#درمانهای_فراموشی :

🔸↫ یک قاشق عسل و کندر نر ناشتا
🔸↫ خوردن روزانه ۲۱عدد مویز قرمز
🔸↫مداومت برخوردن کرفس
🔸↫ اضافه خردل به غذا
🔸↫داروی ابن مسعود

📚#استاد_تبریزیان

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید