⚠️حادثه خبر نمیکنه !🔥

0
14
⚠️حادثه خبر نمیکنه !🔥
⚠️حادثه خبر نمیکنه !🔥

⚠️حادثه خبر نمیکنه !🔥

▫️اگه یک روزی ماشینتون یا ماشین یه نفر دیگه رو دیدین که آتیش گرفت قبل این که فکر خاموش کردن آتیش باشید، «درب باک» رو باز کنید.

+ اینکار باعث میشه فشار داخل باک کم بشه و از انفجار ماشین جلوگیری بشه.

#

👩‍⚕

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید