اگر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟

0
9
اگر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟
اگر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟

اگر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟
میگویم پذیرش است

پذیرش یعنی:
پذیرفتن شرایط با تمام سختیهاش
پذیرفتن آدم ها با تمام نقص هاشون.

پذیرفتن اینکه مشکلات هست و باید به مسیر ادامه داد.
پذیرفتن اینکه گاهی من هم اشتباه میکنم.

پذیرفتن اینکه من کامل نیستم.
پذیرفتن اینکه هیچ کس مسئول زندگی من نیست.

پذیرفتن اینکه انتظار از دیگران نداشتن.
داشتن پذیرش توی زندگی یعنی پایان دادن به تمام دعواها و اختلاف ها

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید