کاش می شد همچو آواز خوش یک دوره گرد / زندگی را باردیگر دوره کرد 🥀

0
65
کاش می شد همچو آواز خوش یک دوره گرد / زندگی را باردیگر دوره کرد 🥀
کاش می شد همچو آواز خوش یک دوره گرد / زندگی را باردیگر دوره کرد 🥀

کاش می شد همچو آواز خوش یک دوره گرد / زندگی را باردیگر دوره کرد 🥀

♥️

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید