رشد موهای زائد ناحیه تناسلی هیچگاه متوقف نمی شود

0
24
رشد موهای زائد ناحیه تناسلی هیچگاه متوقف نمی شود
رشد موهای زائد ناحیه تناسلی هیچگاه متوقف نمی شود

رشد موهای زائد ناحیه تناسلی هیچگاه متوقف نمی شود
خوشبختانه رشد طول موهای زائد ناحیه تناسلی زمانی که به اندازه خاصی برسند، متوقف می شوند. در حدی خاص رشدشان متوقف شده و در همان اندازه می مانند و سپس ریخته و موهای جدید جایگزین شان می شوند. طول آن ها از فردی به فرد دیگر متفاوت است، ولی اغلب رشدشان از ۱ سانتی متر تا ۵ سانتی متر متوقف می شود.
.
.

در طول زمان ممکن است باریک تر شوند. باریک شدن موهای زائد را معمولا در زنان یائسه و کسانی که کمبود هورمون دارند، مشاهده می کنیم. اکثریت این زنان نه تنها ضخامت موهایشان را از دست می دهند، بلکه ممکن است کاملا موهای ناحیه تناسلی شان بریزد و در برخی موارد موهایشان پراکنده تر و باریک تر و کوتاه تر می شوند.

#

👩‍⚕

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید