کودکانی که فرصت بازی با غذا را

0
11
کودکانی که فرصت بازی با غذا را
کودکانی که فرصت بازی با غذا را

کودکانی که فرصت بازی با غذا را
دارند تجاربی بینظیر از ارتباط
بین پدیده ها کشف می کنند

و شبکه عصبی مغزشان بسیار رشد
یافته تر از کودکانی خواهد بود
که درمعرض کنترل والدینشان هستند

این زمینه رشد را از کودکان نگیرید.

👇

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید