🌌🐶 نیمه دون فال شبانه 🐶🌌

0
20

🌌🐶 نیمه دون فال شبانه 🐶🌌

🥀🌛#متولیدن_مهر🌜🥀

💐میزان انرژی امروز شما ۷۵ %
🕯ستاره شما ۶۲ شمال (ونوس)
💐فال : در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دستیابی به آنها انعطاف پذیر باشید. در عصر تحولات سریع، رقابت شدید و کهنه شدن مدام همه چیز، انعطاف پذیری و سازگاری از شرایط اساسی موفقیت است
نان سنگک را بیشتر استفاده کنید.

🥀🌛#متولدین_آبان🌜🥀

💐میزان انرژی امروز شما ۶۹ %
🕯ستاره شما ۱۷۳ شمال (پلوتو)
💐فال : خوشبختی و داشتن عملکرد عالی هنگامی به سراغ شما می آید که تصمیم بگیرید هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنید. همیشه با آن بهترین بهترین ها که در درون شماست، صادق باشید.
هویج را بیشتر استفاده کنید.

🥀🌛#متولدین_آذر🌜🥀

💐میزان انرژی شما ۶۹ %
🕯ستاره شما ۱۸۰ غربی(مشتری)
💐فال : شما هنگام فکر کردن، درک کردن و تصمیم گرفتن صددرصد احساسی عمل می کنید. با احساستان تصمیم می گیرید و با عقلتان توجیه می کنید. از آنجایی که کنترل افکارتان در دست خودتان است، خوشبختی شما نیز بستگی به میزان اراده شما در کنترل افکارتان دارد
مایعات را روزانه زیاد بخورید.

🥀🌛#متولدین_دی🌜🥀

💐میزان انرژی شما ۷۰%
🕯ستاره شما ۸۵ شمال شرق (زحل)
💐فال : ذهن خودآگاه شما در آن واحد فقط می تواند یک فکر را در خود جای دهد، یا مثبت یا منفی. شما می توانید با جایگزین کردن افکار مثبت به جای افکار منفی به خوشبختی دست یابید. ذهن مانند باغی است که در آن یا گل می روید یا علف هرز.
از میوه های فصل بهار استفاده کنید.

🥀🌛#متولدین_بهمن🌜🥀

💐میزان انرژی امروز شما ۷۱%
🕯ستاره شما درجه ۱۰۴^ شرقی (نپتون)
💐فال : تمرین و تکرار بهای به دست آوردن مهارت است. چیزی را که مدام و مرتب تکرار می کنید به صورت یک عادت جدید ذهنی و عملی درمی آید. رشد فکری و احساس رضایت و خشنودی نتیجه کنار گذاشتن عادت های گذشته و جایگزین کردن تمرین ها و عادت های جدید است. شما می توانید رویکردها، توانایی ها و کیفیات خوشبختی و موفقیت را در خود بپرورانید، به این صورت که قوانین موفقیت را آن قدر برای خود تکرار کنید تا جزئی از شخصیت تان شوند
سیب بخورید

🥀🌛#متولدین_اسفند🌜🥀

💐میزان انرژی شما ۷۴%
🕯ستاره شما ۱۰۹^ شمال (اورانوس)
💐فال : در روابط با دیگران غیرمستقیم عمل کردن بیشتر باعث موفقیت می شود. برای اینکه یک دوست خوب داشته باشید باید یک دوست خوب باشید. اگر می خواهید روی دیگران تأثیر بگذارید باید شما هم از دیگران تأثیر بگیرید. برای ایجاد و حفظ روابط دوستانه باید اول خودتان یک فرد دوست داشتنی باشید.
کاهو اب بدنتان را تامین میکند ،حتما بخورید.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید