🔻شما همسر شاهزاده انگلیس هم باشی بازم ممکنه خیانت ببینی!

0
8
🔻شما همسر شاهزاده انگلیس هم باشی بازم ممکنه خیانت ببینی!
🔻شما همسر شاهزاده انگلیس هم باشی بازم ممکنه خیانت ببینی!

🔻شما همسر شاهزاده انگلیس هم باشی بازم ممکنه خیانت ببینی!

🔹زمزمه‌های تو انگلیس هست که پرنس ویلیام با رُز (سمت چپ) دوست صمیمی کیت میدلتون رابطه برقرار کرده و به همسرش خیانت کرده! کیت هم یکی خوابونده تو گوشش😀

🔺پس به خاطر همینه که میگن مردا سر و ته یه کرباسن😂

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید