“تعلیم و تربیت” باید….

0
17
"تعلیم و تربیت" باید....

“تعلیم و تربیت” باید….
برای “انسان سازی” باشد،
نه پرورش دادنِ انسان نماهای
تحصیل کرده …
(مارک تواین)

👇

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید