من ۱۸ سال در زندان عزیز مصر زندانی بودم؛

0
18
من ۱۸ سال در زندان عزیز مصر زندانی بودم؛
من ۱۸ سال در زندان عزیز مصر زندانی بودم؛

من ۱۸ سال در زندان عزیز مصر زندانی بودم؛
و ۲۰ سال است در صدا و سیمای ایران …

“یوزارسیف”

#MFFTweet

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید