اگرشما بخواهید چیزی را باتکرار و توضیح به کودکتان

0
45
اگرشما بخواهید چیزی را باتکرار و توضیح به کودکتان
اگرشما بخواهید چیزی را باتکرار و توضیح به کودکتان

اگرشما بخواهید چیزی را باتکرار و توضیح به کودکتان یاد دهید، شاید آن را یاد بگیرد اما درآن پیشرفت چشمگیری نمی‌کند وبعد از آن علاقه ای به آن نشان نخواهد داد

کودک باید
خودش تجربه کند
کشف کند
و یاد بگیرد…

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید