چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی / که حتی گریه های بی امانم گریه می خواهد

0
193
چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی / که حتی گریه های بی امانم گریه می خواهد
چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی / که حتی گریه های بی امانم گریه می خواهد

چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی / که حتی گریه های بی امانم گریه می خواهد

♥️

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید