▫️به گفته محققین کندن موی بینی خطرناک است زیرا میکروبها براحتی وارد بدن شده و باعث عفونت میشوند.

0
30
▫️به گفته محققین کندن موی بینی خطرناک است زیرا میکروبها براحتی وارد بدن شده و باعث عفونت میشوند.
▫️به گفته محققین کندن موی بینی خطرناک است زیرا میکروبها براحتی وارد بدن شده و باعث عفونت میشوند.

▫️به گفته محققین کندن موی بینی خطرناک است زیرا میکروبها براحتی وارد بدن شده و باعث عفونت میشوند.

▫️ و از آنجا که رگهای بینی به مغز راه دارند عفونت یاد شده بشکل مننژیت یا آبسه مغزی ظاهر میشود

#

👩‍⚕

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید