گربه زده سیم هدفون صاحبش رو داغون کرده، صاحبش هم د

0
40
گربه زده سیم هدفون صاحبش رو داغون کرده، صاحبش هم د
گربه زده سیم هدفون صاحبش رو داغون کرده، صاحبش هم د

گربه زده سیم هدفون صاحبش رو داغون کرده، صاحبش هم دعواش کرده، گربه هم ول کرده رفته، یه ساعت بعد با یه مار کوچیک برگشته، که بیا بدبخت کولی بازی نداره یه هدفون نو برات گرفتم🤣😄

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید