اینجا

0
31
اينجا
اینجا

اینجا
طرفِ دومِ رابطه هایش همیشه بدهکارند
بدهکارِ یک جواب!اینجا کسی نمی داند
چرا وقتی یکی از علاقه اش می گوید
دیگری بی رحمانه انتقامِ قبلی را می گیرد ..؟

#فرید_صارمی

🍃🌺

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید