پوشیدن نارنجی می‌تواند آینده کاری شما را به خطر بیاندازد!

0
24
پوشیدن نارنجی می‌تواند آینده کاری شما را به خطر بیاندازد!
پوشیدن نارنجی می‌تواند آینده کاری شما را به خطر بیاندازد!

پوشیدن نارنجی می‌تواند آینده کاری شما را به خطر بیاندازد!
پوشیدن لباس مناسب برای مصاحبه شغلی برای اینکه اثر مثبتی بر مصاحبه کننده داشت باشد، مشکل است. بنابر دلایلی فرد استخدام کننده معمولا رنگ نارنجی را بدترین رنگ ممکن تشخیص می‌دهد و احتمال رد شدن شخصی که لباسی با این رنگ را پوشیده زیاد ست.
بهترین رنگ در روزهای قرار استخدام و کاری، رنگ آبی است

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید