من را دوست بدار

0
30
من را دوست بدار
من را دوست بدار

من را دوست بدار
به سان
گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر،
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن!

#جمال_ثریا

♥️

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید