تورا چه غم که شب ما دراز می گذرد

0
38
تورا چه غم که شب ما دراز می گذرد
تورا چه غم که شب ما دراز می گذرد

تورا چه غم که شب ما دراز می گذرد

♥️

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید