روزگار عجیبی شده است

0
40
روزگار عجیبی شده است
روزگار عجیبی شده است

روزگار عجیبی شده است
حتی وقتی میخندیم منظورمان چیز دیگریست
وقتی همه چیز خوب است میترسیم
ما به لنگیدن یک جای کار عادت کرده ایم!

#هوشنگ_ابتهاج

♥️

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید