خوشبختی دیگران،

0
80
خوشبختی دیگران،
خوشبختی دیگران،

خوشبختی دیگران،
از خوشبختی توکم نمیکند
وثروت آنان
رزق تو راکم نمیکند
وصحت آنان هرگز
سلامتی تو را نمی گیرد…

پس مهربان باش..
وآرزو کن برای دیگران
آنچه را که،
آرزو میکنی برای خودت…

👇

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید