هستی خودم مرا به شگفت انداخته.

0
45
هستی خودم مرا به شگفت انداخته.
هستی خودم مرا به شگفت انداخته.

هستی خودم مرا به شگفت انداخته.
چقدر تلخ و ترسناک است
هنگامی که آدم هستی خودش را حس میکند..!

#صادق_هدایت

🍃🌺

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید