💠و ان یکاد میخوانم برای امروزت

0
108
💠و ان یکاد میخوانم برای امروزت
💠و ان یکاد میخوانم برای امروزت

💠و ان یکاد میخوانم برای امروزت
💠الهی که از چشم بد دور
💠ونگاه نامردمان در امان
💠از حسودان فاصله و
💠از شر شیطان محفوظ باشید
♦️نگاه خدا هرلحظه همراهت

❣✨❣

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید