اگر می خواهی دوچهره باشی. دست کم یکی را زیبا بساز.

0
43
اگر می خواهی دوچهره باشی. دست کم یکی را زیبا بساز.
اگر می خواهی دوچهره باشی. دست کم یکی را زیبا بساز.

اگر می خواهی دوچهره باشی. دست کم یکی را زیبا بساز.
Marilyn Monroe
#دیالوگ

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید