چرا بهتر است به پهلوی چپ بخوابیم (☝️)

0
36
چرا بهتر است به پهلوی چپ بخوابیم (☝️)
چرا بهتر است به پهلوی چپ بخوابیم (☝️)

چرا بهتر است به پهلوی چپ بخوابیم (☝️)

▫️به کبد فشار نمی آید.
▫️قلب بهتر عمل می کند.
▫️سوزش معده نخواهید داشت.
▫️تصفیه روده راحت تر انجام می شود.
▫️گردش خون و گوارش بهبود می یابد.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید